Stabilniji korpus od 18mm

Stabilniji korpus od 18mm po cijeni 16mm